2020-02-04

Wykaz Kontroli w ZZM


Kontrole zewnętrzne 2019 :

 

1.            Regionalna Izba Obrachunkowa  - kontrola doraźna gospodarki

finansowej. Wydano dwa zalecenia – realizacja do dnia 15 lipca 2019r.

2.            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach – Kontrola

sanitarna placu zabaw przy ulicy Wajdy.

3.            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach – Kontrola

sanitarna Parku im. Roździeńskiego.

4.            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach – Kontrola

sanitarna Placu Przyjaciół z Miszkolca.

5.            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach – Kontrola

sanitarna Parku Olimpijczyków.

6.            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach – Kontrola

sanitarna Placu Żołnierzy Września.

7.            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach – Kontrola

sanitarna Parku Uthemanna,

8.            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach – Kontrola

sanitarna Placu Hlonda,

9.            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach – Kontrola

sanitarna Placu Wolności,

10.          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach – Kontrola

sanitarna Placu Miast Partnerskich,

11.          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach – Kontrola

sanitarna Placu Kwiatowego – Rynek w Katowicach,

12.          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach – Kontrola

sanitarna Parku Powstańców Śląskich,

13.          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach – Kontrola

sanitarna Stawu Borki,

14.          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach – Kontrola

sanitarna Stawu Morawa,

15.          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach – Kontrola

sanitarna Parku Giszowiec,

16.          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach – Kontrola

sanitarna Parku Murckowskiego,

17.          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach – Kontrola

sanitarna Parku Załęskiego,

18.          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach – Kontrola

warunków pracy a w szczególności kontrola sprawdzająca wykonanie zarządzeń decyzji NS/HP/BS/432/81-18/112/196/2017 z dnia 13.12.2017r.

19.          Urząd Miasta Katowice Wydział Kształtowania Środowiska – Kontrola

zarządcza, wydatki, dochody,

20.          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach – Kontrola

sanitarna skweru przy Placu Grunwaldzkim,

21.          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach – Kontrola

sanitarna Parku Zadole,

22.          Państwowy Powiatowy Inspektorat w Katowicach – Kontrola sanitarna

skweru przy ul. Bielskiej,

23.          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach – Kontrola

sanitarna Ośrodka Bolina,

24.          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach – Kontrola

sanitarna Ośrodka Bolina,

25.          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach – Kontrola

sanitarna Parku Kościuszki,

26.          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach – Kontrola

sanitarna Parku Boguckiego,

27.          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach – Kontrola

sanitarna Parku Budnioka,

28.          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach – Kontrola

sanitarna Parku Wełnowiec,

29.          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach – Kontrola

sanitarna Placu Miarki,

30.          Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie – Kontrola w

zakresie:

- prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do pobierania których zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,

- ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,

- prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,

- wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych.

31.          Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział

w Katowicach – Kontrola zdrowotności roślin pod kątem występowania Monochamus.

32.          Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Europejski Fundusz Rozwoju

Regionalnego – Kontrola projektu „Dostosowanie pomieszczeń przy Szkole Podstawowej nr 44 w Katowicach – Szopienicach pod Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice id. 02HH/17”.

 

Kontrole wewnętrzne:

1.            Zgodność Biuletynu Informacji Publicznej z obowiązującymi przepisami

prawa

2.            Prowadzenie dokumentacji w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy

3.            Kompletność zarządzeń w rejestrze zarządzeń

4.            Gospodarowanie paliwami

5.            Prowadzenie dokumentacji w zakresie obrony cywilnej

6.            Pozyskiwanie dochodów z dzierżawy i najmu

7.            Kontrola kasy

Utworzono:11.02.2020r. przez mgr Karolina Pochmara

Opublikowano:11.02.2020r. przez  Pinkawa Fabian

 

 

 
______________________________________________________________________________________
 
Data: 2019-04-24

Wykaz kontroli zewnętrznych za pierwsze półrocze 2018

 

 

1.            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach – Kontrola

sanitarna skweru przy GIGu,

 

2.            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach – Kontrola

sanitarna Placu Miarki,

 

3.            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach – Kontrola

sanitarna stawu Morawa,

 

 

4.            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach – Kontrola

sanitarna Parku im. Roździeńskiego,

 

5.            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach – Kontrola

sanitarna Parku Załęże,

 

6.            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach – Kontrola

sanitarna Stawu Borki,

 

7.            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach – Kontrola

sanitarna Placu Żołnierzy Września,

 

8.            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach – Kontrola

sanitarna Ośrodka Barbara - Janina,

 

9.            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach – Kontrola

sanitarna Placu Wolności,

10.          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach – Kontrola

sanitarna Placu Hlonda,

 

11.          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach – Kontrola

sanitarna Parku Boguckiego,

 

12.          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach – Kontrola

sanitarna Katowickiego Parku Leśnego,

 

13.          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach – Kontrola

sanitarna Placu Miast Partnerskich,

 

14.          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach – Kontrola

sanitarna Placu Andrzeja,

 

15.          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach – Kontrola

sanitarna Skweru Rotmistrza Pileckiego,

 

16.          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach – Kontrola

sanitarna Placu Grunwaldzkiego,

 

17.          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach – Kontrola

sprawdzająca wykonanie zaleceń decyzji nr NSIHPBS/432/81-18/112/196/2017 z dnia 13.11.2017r.

 

 

 

Wykaz kontroli zewnętrznych za drugie półrocze 2018

1.            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach – Kontrola

sanitarna Parku Zadole,

 

2.            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach – Kontrola

sanitarna Parku Olimpijczyków,

 

3.            Urząd Miasta Katowice, Wydział Audytu i Kontroli – Ocena

funkcjonowania serwisu NaprawmyTo.pl,

 

4.            Państwowy Powiatowy Inspektorat w Katowicach – Kontrola sanitarna

Parku Kościuszki,

 

5.            Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział w

Katowicach – kontrola wizualna roślin pod kątem występowania organizmu

szkodliwego Dendrolimus sibivictus w ramach programu „Survey",

 

6.            Urząd Miasta Katowice Wydział Audytu i Kontroli – Koszty ogrzewania

jednostek organizacyjnych Miasta Katowice,

 

7.            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach – Kontrola

sanitarna Parku Giszowiec,

 

8.            Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

w Katowicach – Kontrola stosowania środków ochrony roślin,

9.            Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

w Katowicach – Kontrola zdrowotności roślin na obiektach szklarniowych

łącznie z pobraniem prób,

 

10.          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach – Kontrola

sanitarna Ośrodka Bolina,

 

11.          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach – Kontrola

sanitarna Skweru Rybka,

 

12.          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach – Kontrola

sanitarna Parku Murckowskiego i Skweru Polskich Sprawiedliwych Wśród

Narodów Świata,

 

13.          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach – Kontrola

sanitarna Parku Uthemanna,

 

14.          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach – Kontrola

sanitarna Boiska Miejskiego,

 

15.          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach – Kontrola

sanitarna Skwer Gustawa Holoubka,

 

16.          Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział

w Katowicach – Kontrola zdrowotności roślin w Parku Kościuszki,

17.          Ernst&Yung Audyt Polska – Badanie sprawozdania finansowego – badanie

wstępne,

18.          Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział

w Katowicach – Kontrola zdrowotności roślin w bazie Kościuszki,

 

19.          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach – Kontrola

sanitarna Skweru przy u. Bytomskiej,

 

20.          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach – Kontrola

sanitarna placu zabaw przy ul. Wajdy,

 

21.          Urząd Miasta Katowice Wydział Kształtowania Środowiska – Kontrola

zarządcza 5% dochodów i wydatków

 

 

Utworzono:24.04.2019r. przez mgr Karolina Pochmara

Opublikowano:24.04.2019r. przez  Pinkawa Fabian

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się