2020-02-20

Kontakt

Data: 2014-10-15

 

Kontakt :

        tel. 32 2517-751, 32 2515-186, 32 2519-895

Kadry: tel. 32 2515-081

Numery wewnętrzne: 13 - FAX, 24 - Administracja, 23 - Kadry (Dział Organizacji i Zarządzania), 16 - Dział Planowania i Uzgodnień, 11 - Kierownik Działu Planowania i Uzgodnień, 17 - Księgowość, 20 - Kasa, 21 - Dział Zaplecza Technicznego, 22 - Rewident Zakładowy, Zamówienia Publiczne, 18 - Zamówienia publiczne, 25 - Zaopatrzenie i magazyn, 27 - Inspektor BHP, Informatyk, 28 Kierownicy Konserwacji Śródmieście I i II, Ligota, 29 - Radca prawny,

email: kontakt@zzm.katowice.pl

 

  • Zakład posiada numer statystyczny REGON: 003545711
  • Numer konta bankowego: Bank Śląski SA VII O/Katowice 83 1020 2313 0000 3102 0514 9630
  • Status prawny: gminna jednostka budżetowa
  • organizator: Miasto Katowice
  • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00

 

         Dane do faktury:


         Nabywca:
         MIASTO KATOWICE
         UL. MŁYŃSKA 4
         40-098 KATOWICE
         NIP:634-001-01-47
         REGON:276255387

 

         Odbiorca:
         ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ
         UL. KOŚCIUSZKI 138
         40-523 KATOWICE

        

 


Oddziały Terenowe:


Brynów - Park im. T. Kościuszki  ul.Piękna

Śródmieście - Trzeciego Maja 40

Śródmieście - ul. Warszawska 53

Katowicki Park Leśny - ul. Francuska 180a

Ligota - Park Zadole

Janów - ul. Szopienicka 69

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się